Cijena vode - što sve plaćam? - Vodovod grada Vukovara
Na vrh stranice
Kontaktirajte nas
Vodovod grada Vukovara d.o.o
Jana Bate 4
Vukovar
email: vgv@vgv.hr
tel: 0800 85 87

Cijena vode – što sve plaćam?

U cijeni vode se nalazi fiksni dio obračuna, promjenjivi dio i naknada za razvoj. Zbroj ova tri parametra daje iznos na računu.

Fiksni je uvijek isti, a promjenjivi ovisi o našoj potrošnji vode i obračunava se po metru kubičnom (m3). Cijena vode ovisi da li smo priključeni samo na vodovod (zelene tablice) ili na vodovod i odvodnju (sive tablice). Naknada za razvoj se plaća prema lokaciji (plava tablica).

Područje vodoopskrbe i odvodnje: Grad Vukovar (prigradska naselja Lipovača i Sotin), Bogdanovci, Svinjarevci, Petrovci, Borovo, Tompojevci, Mikluševci, Čakovci, Bokšić, Berak, Trpinja, Bršadin, Bobota, Ludvinci, Ćelije, Vera, Pačetin, Negoslavci.

Visina cijene vodnih usluga za korisnike u stambenim i poslovnim prostorima određuje se kako slijedi:

Fiksni dio cijene vode

Ovo je nepromjenjivi dio cijene vode i on je uvijek isti na računu.

FIKSNI DIO CIJENE AKO STE PRIKLJUČENI NA VODOVOD I ODVODNJU

VODOVOD I ODVODNJA Cijena vodnih usluga
EUR
Socijalna cijena vodnih usluga
EUR
Fiksno voda 2,12 1,27
Fiksno odvodnja 1,86 1,11
Fiksno pročišćavanje 0,89 0,53
Ukupno 4,87 2,91
PDV 13% 0,63 0,38
Sveukupno fiksni 5,50 3,29

FIKSNI DIO CIJENE AKO STE PRIKLJUČENI SAMO NA VODOVOD

VODOVOD Cijena vodnih usluga
EUR
Socijalna cijena vodnih usluga
EUR
Fiksno voda 2,12 1,27
PDV 13% 0,28 0,17
Sveukupno fiksni 2,40 1,44

 

Promjenjivi dio cijene vode

Promjenjivi dio cijene vode ovisi o našoj potrošnji. Obračunava se po m3 te je cijena kn/m3

PROMJENJIVI DIO CIJENE VODE AKO STE PRIKLJUČENI NA VODOVOD

VODOVOD Cijena vodnih usluga
EUR/m3
Socijalna cijena vodnih usluga
EUR/m3
Voda 0,67025 0,40215
PDV 13 % 0,09 0,05
Naknada za korištenje voda 0,37826 0,37826
Nakndada za zaštitu voda 0,17917579 0,17917579
Ukupno 1,31769 1,00959

PROMJENJIVI DIO CIJENE VODE AKO STE PRIKLJUČENI NA VODOVOD I ODVODNJU S PROČIŠĆIVAČEM – UPOV Vukovar

VODOVOD I ODVODNJA Cijena vodnih usluga
EUR/m3
Socijalna cijena vodnih usluga
EUR/m3
Voda 0,67025 0,40215
Odvodnja 0,24554 0,14732
Pročišćavanje otpadnih voda 0,40000 0,24000
PDV 13 % 0,17 0,10
Naknada za korištenje voda 0,37826 0,37826
Naknada za zaštitu voda 0,17917579 0,17917579
Ukupno 2,04427849 1,44953689

PROMJENJIVI DIO CIJENE VODE AKO STE PRIKLJUČENI NA VODOVOD I ODVODNJU S PROČIŠĆIVAČEM – UPOV Sotin

VODOVOD I ODVODNJA Cijena vodnih usluga
EUR/m3
Socijalna cijena vodnih usluga
EUR/m3
Voda 0,67025 0,40215
Odvodnja 0,24554 0,14732
Pročišćavanje otpadnih voda 0,40000 0,24000
PDV 13 % 0,17 0,10
Naknada za korištenje voda 0,37826 0,37826
Naknada za zaštitu voda 0,05375274 0,05375274
Ukupno 1,91885544 1,32411384

Naknada za razvoj

NAKNADA ZA RAZVOJ PREMA LOKACIJI

Lokacija Cijena
EUR/m3

Grad Vukovar (prigradska naselja Lipovača i Sotin), Bogdanovci, Svinjarevci, Petrovci, Borovo, Tompojevci,

Mikluševci, Čakovci, Bokšić, Berak, Trpinja, Bršadin, Bobota, Ludvinci, Ćelije, Vera, Pačetin, Negoslavci.

0,06636

 

Vodu je bez naknade moguće platiti na sljedećim lokacijama:

Mjesto Dan

Vrijeme

“Vodovod grada Vukovara” d.o.o. pon. – pet.

7:00 – 14:30

Gradska tržnica Vukovar

pon. – pet.

2. i 3. subota u mjesecu

7:30 – 14:30

7:30 – 11:30

blagajna “Tržni centar”

Borovo naselje

pon. – pet.

sri.

7:00 – 14:30

9:30 – 17:00

FINA

Olajnica 19

pon. – pet.

sub.

8:00 – 18:30

8:00 – 12:00

blagajna “Mitnica”

pon., uto., čet., pet.

sri.

7:00 – 14:00

10:00 – 17:00

 

Odluku o izmjeni i dopuni odluke o cijeni vodnih usluga možete pročitati ovdje.

Odluku o cijeni vode možete pročitati ovdje.

Prilog odluci o cijeni vodnih usluga možete pročitati ovdje.

Zakon o vodama (NN 66/19)

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/2010, 66/19)

Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 112/2010, 66/19)

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/0990/1156/13154/14119/15120/16127/17, 66/19)

Uredba o visini naknade za korištenje voda (NN 82/201083/201210/2014, 32/20)

Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)

Naše mrežne stranice koriste internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati putem rubrike