Cijena vode - što sve plaćam? - Vodovod grada Vukovara
Na vrh stranice
Kontaktirajte nas
Vodovod grada Vukovara d.o.o
Jana Bate 4
Vukovar
email: vgv@vgv.hr
tel: 0800 85 87

Cijena vode – što sve plaćam?

U cijeni vode se nalazi fiksni dio obračuna, promjenjivi dio i naknada za razvoj. Zbroj ova tri parametra daje iznos na računu.

Fiksni je uvijek isti, a promjenjivi ovisi o našoj potrošnji vode i obračunava se po metru kubičnom (m3). Cijena vode ovisi da li smo priključeni samo na vodovod (zelene tablice) ili na vodovod i odvodnju (sive tablice). Naknada za razvoj se plaća prema lokaciji (plava tablica).

Područje vodoopskrbe i odvodnje: Grad Vukovar (prigradska naselja Lipovača i Sotin), Bogdanovci, Svinjarevci, Petrovci, Borovo, Tompojevci, Mikluševci, Čakovci, Bokšić, Berak, Trpinja, Bršadin, Bobota, Ludvinci, Ćelije, Vera, Pačetin, Negoslavci.

Visina cijene vodnih usluga za korisnike u stambenim i poslovnim prostorima određuje se kako slijedi:

Fiksni tečaj sukladno Odluci o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 85/2022)
1 EUR = 7,53450 kn

Fiksni dio cijene vode

Ovo je nepromjenjivi dio cijene vode i on je uvijek isti na računu.

FIKSNI DIO CIJENE AKO STE PRIKLJUČENI NA VODOVOD I ODVODNJU

VODOVOD I ODVODNJA Cijena vodnih usluga
EUR               kn
Socijalna cijena vodnih usluga
EUR               kn
Fiksno voda 2,12               16,00 1,27               9,60
Fiksno odvodnja 1,86               14,00 1,11               8,40
Ukupno 3,98               30,00 2,39               18,00
PDV 13% 0,52               3,90 0,31               2,34
Sveukupno fiksni 4,50               33,90 2,70               20,34

FIKSNI DIO CIJENE AKO STE PRIKLJUČENI SAMO NA VODOVOD

VODOVOD Cijena vodnih usluga
EUR               kn
Socijalna cijena vodnih usluga
EUR               kn
Fiksno voda 2,12               16,00 1,27               9,60
PDV 13% 0,28               2,08 0,17               1,25
Sveukupno fiksni 2,40               18,08 1,44               10,85

 

Promjenjivi dio cijene vode

Promjenjivi dio cijene vode ovisi o našoj potrošnji. Obračunava se po m3 te je cijena kn/m3

PROMJENJIVI DIO CIJENE VODE AKO STE PRIKLJUČENI NA VODOVOD I ODVODNJU

VODOVOD I ODVODNJA Cijena vodnih usluga
EUR/m3          kn/m3
Socijalna cijena vodnih usluga
EUR/m3          kn/m3
Voda 0,67025               5,05

0,40215                      3,03

Odvodnja 0,24554               1,85 0,14732                       1,11
PDV 13 % 0,12                      0,90 0,07                             0,54
Naknada za korištenje voda 0,37826               2,85 0,37826                      2,85
Naknada za zaštitu voda 0,17917579         1,35 0,17917579                1,35
Ukupno 1,59323              12,00 1,17691                      8,88

 

PROMJENJIVI DIO CIJENE VODE AKO STE PRIKLJUČENI NA VODOVOD

VODOVOD Cijena vodnih usluga
EUR/m3          kn/m3
Socijalna cijena vodnih usluga
EUR/m3          kn/m3
Voda 0,67025              5,05 0,40215              3,03
PDV 13 % 0,09                     0,66 0,05                      0,39
Naknada za korištenje voda 0,37826               2,85 0,37826               2,85
Nakndada za zaštitu voda 0,17917579         1,35 0,17917579         1,35
Ukupno 1,31769               9,91 1,00959               7,62

PROMJENJIVI DIO CIJENE VODE AKO STE PRIKLJUČENI NA VODOVOD I ODVODNJU S PROČIŠĆIVAČEM

VODOVOD I ODVODNJA Cijena vodnih usluga
EUR/m3          kn/m3
Socijalna cijena vodnih usluga
EUR/m3          kn/m3
Voda 0,67025               5,05 0,40215             3,03
Odvodnja 0,24554               1,85 0,14732              1,11
Pročišćavanje otpadnih voda 0,19908               1,50 0,11945              0,90
PDV 13 % 0,14                       1,09 0,09                     0,66
Naknada za korištenje voda 0,37826               2,85 0,37826               2,85
Naknada za zaštitu voda 0,17917579        1,35 0,17917579         1,35
Ukupno 1,81231            13,69 1,31636               9,90

 

Naknada za razvoj

NAKNADA ZA RAZVOJ PREMA LOKACIJI

Lokacija Cijena
EUR/m3          kn/m3

Grad Vukovar (prigradska naselja Lipovača i Sotin), Bogdanovci, Svinjarevci, Petrovci, Borovo, Tompojevci,

Mikluševci, Čakovci, Bokšić, Berak, Trpinja, Bršadin, Bobota, Ludvinci, Ćelije, Vera, Pačetin, Negoslavci.

0,06636               0,50

 

Vodu je bez naknade moguće platiti na sljedećim lokacijama:

Mjesto Dan

Vrijeme

“Vodovod grada Vukovara” d.o.o. pon. – pet.

7:00 – 14:30

Gradska tržnica Vukovar

pon. – pet.

2. i 3. subota u mjesecu

7:30 – 14:30

7:30 – 11:30

blagajna “Tržni centar”

Borovo naselje

pon. – pet.

sub.

7:00 – 13:30

7:00 – 11:30

FINA

Olajnica 19

pon. – pet.

sub.

8:00 – 18:30

8:00 – 12:00

blagajna “Mitnica”

pon., uto., čet., pet.

sri.

7:00 – 14:00

10:00 – 17:00

 

Odluku o cijeni vode možete pročitati ovdje.

Prilog odluci o cijeni vodnih usluga možete pročitati ovdje.

Zakon o vodama (NN 66/19)

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/2010, 66/19)

Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 112/2010, 66/19)

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/0990/1156/13154/14119/15120/16127/17, 66/19)

Uredba o visini naknade za korištenje voda (NN 82/201083/201210/2014, 32/20)

Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)

Naše mrežne stranice koriste internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati putem rubrike