Pravo na pristup informacijama - Vodovod grada Vukovara
Na vrh stranice
Kontaktirajte nas
Vodovod grada Vukovara d.o.o
Jana Bate 4
Vukovar
email: vgv@vgv.hr
tel: 0800 85 87

Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) omogućuje i osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja ijela javne vlasti.

Zakonom se propisju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Podnositelju zahtjeva ima se pravo obračunati stvarni trošak nastao pružanjem informacije. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Službenik za informiranje:

Tanja Rusin Maršić, mag. iur.

Tel.: +385 (0)32 424 722

e-mail: tanja.rusin.marsic@vgv.hr

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

a) pisanim putem na adresu: Vodovod grada Vukovara d.o.o., Jana Bate 4, 32010 Vukovar

b) osobno na adresu: Vodovod grada Vukovara d.o.o., Jana Bate 4, 32010 Vukovar radnim danom od 7:00 do 15:00 sati

c) elektroničkom poštom službeniku za informiranje: tanja.rusin.marsic@vgv.hr

d) putem telefona na broj: +385 (0)32 424 722

e) putem faksa na broj: +385 (0)32 424 724

Dokumenti:

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće.pdf / Izvješće.csv o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće.pdf / Izvješće.csv o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće.pdf / Izvješće.csv o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće.pdf / Izvješće.csv o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENIKA I ZAMJENIKA POVJERENIKA ZA OTPAD od 21. srpnja 2015. godine, Ur.broj: 02-2126/15

Donacije:

Popis donacija u 2018. godini

Popis donacija u 2019. godini

Popis donacija u 2020. godini

Popis donacija u 2021. godini do 31.05.2021.

 

Kalendari važnih događanja:

Kalendar važnih događaja za 2022. godinu

Naše mrežne stranice koriste internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati putem rubrike