Pravo na pristup informacijama - Vodovod grada Vukovara
Na vrh stranice
Kontaktirajte nas
Vodovod grada Vukovara d.o.o
Jana Bate 4
Vukovar
email: vgv@vgv.hr
tel: 0800 85 87

Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) omogućuje i osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Podnositelju zahtjeva ima se pravo obračunati stvarni trošak nastao pružanjem informacije. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14, 141/22).

Službenik za informiranje:

Ivana Kuraja

Tel.: +385 (0)32 424 741

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

a) pisanim putem na adresu: Vodovod grada Vukovara d.o.o., Jana Bate 4, 32010 Vukovar

b) osobno na adresu: Vodovod grada Vukovara d.o.o., Jana Bate 4, 32010 Vukovar radnim danom od 7:00 do 15:00 sati

c) elektroničkom poštom službeniku za informiranje: ppi@vgv.hr

d) putem telefona na broj: +385 (0)32 424 741

e) putem faksa na broj: +385 (0)32 424 724

Zamjena službenika za informiranje:

Tea Šibalić

Tel.: +385 (0)32 424 730

Povjerljiva osoba i osoba za nepravilnosti:

Dijana Obradović Grčić, dipl. iur.

– adresa: Vodovod grada Vukovara d.o.o., Jana Bate 4, 32010 Vukovar

– telefon: 032 424 730
– email adresa: dijana.obradovic@vgv.hr

Dokumenti:

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju zamjene službenika za informiranje

Asset lista Vodovod grada Vukovara d.o.o.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće.pdf / Izvješće.csv o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće.pdf / Izvješće.csv o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće.pdf / Izvješće.csv o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće.pdf / Izvješće.csv o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće.pdf / Izvješće.csv o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće.pdf / Izvješće.csv o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće.pdf / Izvješće.csv o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI

Donacije:

Popis donacija u 2018. godini

Popis donacija u 2019. godini

Popis donacija u 2020. godini

Popis donacija u 2021. godini do 31.05.2021.

Popis donacija u 2021. godini do 31.12.2021.

Popis donacija u 2022. godini do 30.06.2022.

Popis donacija u 2022. godini do 31.12.2022.

Popis donacija u 2023. godini do 30.06.2023.

Popis donacija u 2023. godini do 31.12.2023.

 

 

Kalendari važnih događanja:

Kalendar važnih događaja za 2022. godinu

Kalendar važnih događaja za 2023. godinu

Kalendar važnih događaja za 2024. godinu

SJEDNICE SKUPŠTINE Vodovoda grada Vukovara d.o.o.

2024. godina

1. skupština – 22.01.2024.

2. skupština – 03.04.2024.

 

2023. godina

1. skupština – 15.05.2023.

2. skupština – 23.10.2023.

3. skupština – 18.12.2023.

 

2022. godina

1. skupština – 16.05.2022.

2. skupština – 19.12.2022.

 

2021. godina

1. skupština – 28.04.2021.

2. skupština – 20.09.2021.

3. skupština – 13.12.2021.

Naše mrežne stranice koriste internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati putem rubrike