O nama - Vodovod grada Vukovara
Na vrh stranice
Kontaktirajte nas
Vodovod grada Vukovara d.o.o
Jana Bate 4
Vukovar
email: vgv@vgv.hr
tel: 0800 85 87

O nama

Osnovne informacije o poduzeću

Vodovod grada Vukovara d.o.o za vodoopskrbu i odvodnju
Jana Bate 4, Vukovar
Tel.: (032) 424 727
Fax: (032) 424 724
E-mail: vgv@vgv.hr
E-mail za prigovore: prigovori@vgv.hr
Besplatni potrošački telefon: 0800 85 87
Skraćeni naziv poduzeća: „Vodovod grada Vukovara“ d.o.o.
Sjedište: Jana Bate 4, 32010 Vukovar
Osnovna djelatnost: vodoopskrba i odvodnja
Predmet poslovanja: proizvodnja i distribucija vode, te odvodnja
Članovi uprave: direktor Dario Tišov, struč.spec.ing.sec. (zastupa društvo bez ograničenja i pojedinačno)

zamjenik direktora Tanja Rusin Maršić, mag.iur.

Temeljni kapital poduzeća: 84.216.700,00 kuna

Članovi Društva su Grad Vukovar (96,38%), Općina Tompojevci (1,21%), Općina Bogdanovci (0,84%), Općina Borovo (0,81%) i Vodovod grada Vukovara (0,76%).

Poslovna banka: Addiko Bank d.d. Zagreb
IBAN: HR1425000091102006623
Poslovna banka: PBZ d.d. Zagreb
IBAN: HR0723400091110129407
Poslovna banka: SBERBANK d.d. Zagreb
IBAN: HR4325030071100096127
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
MBS: 030065171
OIB: 95863787953
Registrirano kod: Trgovačkog suda u Osijeku pod br. Tt-99/748-2

Vodovod grada Vukovara kroz povijest

Organizirana vodoopskrba grada Vukovara potječe iz 1913. godine kada je uži krug imućnijih građana naručio i financirao izgradnju vodovoda za vlastite potrebe. Iste godine izgrađen je i prvi vodotoranj koji se koristio za potrebe gradskog dobrovoljnog vatrogasnog društva. Vodovod se sastojao od 5 arteških bunara iz kojih se pomoću 11 crpki voda dopremala do potrošača. Te godine dužina vodovodne mreže iznosila je 7.450 metara.

Temelji današnjeg Vodovoda grada Vukovara postavljeni su tek 1955. godine. Budući da arteški bunari nisu mogli osigurati dovoljnu količinu pitke vode, pristupilo se izgradnji novog vodoopskrbnog sustava koji umjesto bunarske koristi vodu iz Dunava. 1958. godine tadašnji Kombinat gume i obuće gradi strojarnicu i kaptažni bunar za zahvat vode iz Dunava. Do 1968. izgrađeni su taložnica, filter stanica, vodotoranj i glavni vod, a cijeli vodoopskrbni sustav završen je 1976. izgradnjom dva akcelatora za bistrenje vode. Godišnje se isporučivalo približno 12,6 milijuna kubnih metara vode.

 

U međuvremenu građena je i sekundarna vodovodna mreža do krajnjih potrošača. Na području općine izgrađeno je 340 kilometara vodovodne mreže od čega je 221 km priključen na centralni vodoopskrbni sustav, a ostalo je izgrađeno u okviru seoskih vodovodnih sustava.

Zbog sve većeg zagađenja Dunava i složenijeg procesa prerade dunavske vode u pitku, pristupilo se izgradnji crpilišta podzemne vode pored naselja Trpinja na oko 6 km udaljenosti od postojeće crpne stanice. Voda sa crpilišta predviđena je kao pitka voda za potrebe stanovništva. Dunavska voda trebala se koristiti isključivo za potrebe industrije. Istovremeno je počela i izgradnja postrojenja za preradu podzemne vode na lokaciji postojeće crpne stanice. Crpilište podzemne vode u funkciji je od kraja 80-ih, no postrojenje zbog ratnih zbivanja nije dovršeno.

U Domovinskom ratu vodoopskrbni sustav grada Vukovara pretrpio je znatna oštećenja. Oštećena je crpna stanica, vodotoranj i velik dio vodovodne mreže. Zbog svega navedenog uz probleme u sustavu mjerenja potrošnje (pokradeni ili neupotrebljivi vodomjeri), gubici u mreži iznosili su i preko 60% proizvedene vode.

Misija, vizija i ciljevi društva

Misija

Vodovod grada Vukovara d.o.o. osigurava korisnicima kontinuiranu, sigurnu i kvalitetnu vodoopskrbu i odvodnju uz poseban naglasak na zaštitu okoliša i razvoj cjelokupne vodnokomunalne infrastrukure.

 

Vizija

Vizija Vodovoda grada Vukovara d.o.o. je stvaranje bolje kvalitete života u društvenoj zajednici!

 

Ciljevi

Ciljevi Društva su sigurna opskrba dovoljnom količinom kvalitetne vode svih korisnika, te redovna odvodnja otpadnih voda, ispiranje i održavanje kanalizacijske mreže. Dugoročni cilj obuhvaća smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, razvoj vodovodne i kanalizacijske mreže, povećanje priključenosti na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje te cjelokupni razvitak vodnokomunalne infrastrukture.

Kao cilj Vodovod grada Vukovara d.o.o. ima smanjenje utjecaja ispuštanja otpadnih voda na okoliš te postizanje uštede energije. Kako bi ostvario navedene ciljeve Vodovod grada Vukovara d.o.o. prati i kontrolira ispravnost vode, održava cjevovode i priključke, vodi računa o baždarenju i obavlja izmjenu vodomjera te radi na projektima koji će utjecati na razvitak cjelokupne vodnokomunalne infrastrukture, kao i na zaštitu okoliša.

 

Osnovne vrijednosti i principi

Društvo se u procesu ostvarenja ciljeva vodi vrijednostima i načelima: uvažavanje potreba korisnika, plaćanje obveza u rokovima dospijeća, informiranje trećih strana putem web stranice, savjesnost i stručnost u obavljanju djelatnosti.

Naše mrežne stranice koriste internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati putem rubrike