Javna nabava - Vodovod grada Vukovara
Na vrh stranice
Kontaktirajte nas
Vodovod grada Vukovara d.o.o
Jana Bate 4
Vukovar
email: vgv@vgv.hr
tel: 0800 85 87

Javna nabava

OBAVIJEST O SUKOBU INTERESA

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Vodovod grada Vukovara d.o.o. kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojim je predstavnik naručitelja te s njima povezane osobe u sukobu interesa:

  • LIČILAČKO-FASADERSKI OBRT ” M A R Š I Ć “,  VIJEĆA EUROPE 40, 32000  VUKOVAR, VL. IVAN MARŠIĆ, OIB: 49884024952

stoga Vodovod grada Vukovara d.o.o. ne smije s istim sklapati Ugovor o javnoj nabavi.

PRAVILNIK o provođenju postupaka jednostavne nabave

 

06– Plan nabave za 2024

05 – Plan nabave za 2024

04 – Plan nabave za 2024

03 – Plan nabave za 2024

02 – Plan nabave za 2024

01 – Plan nabave za 2024

 

PLAN NABAVE za 2023. godinu

PLAN NABAVE za 2022. godinu

PLAN NABAVE za 2021. godinu

REGISTAR UGOVORA – Elektronički oglasnik javne nabave RH

PLAN NABAVE za 2020. godinu

PLAN NABAVE za 2019. godinu

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru ponude

Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: ALUMINIJEV SULFAT

 

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru ponude

Pojašnjenje Poziva za dostavu ponude za predmet nabave: OSIGURANJE IMOVINE I OPĆE ODGOVORNOSTI

Poziv za dostavu ponude i Troškovnik za predmet nabave: OSIGURANJE IMOVINE I OPĆE ODGOVORNOSTI

 

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru ponude

  1. pojašnjenje Poziva za dostavu ponude za predmet nabave: OSIGURANJE MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA

Pojašnjenje Poziva za dostavu ponude za predmet nabave: OSIGURANJE MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA

Troškovnik za predmet nabave: OSIGURANJE MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA

Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: OSIGURANJE MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA

 

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru ponude

Troškovnik za predmet nabave: ASFALT

Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: ASFALT

Izjava o lokaciji asfaltne baze

 

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru ponude

Troškovnik za predmet nabave: OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM

Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM

 

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru ponude

Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: NADZEMNI HIDRANTI

 

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru ponude

Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: ALUMINIJ SULFAT

 

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru ponude

Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: : IZRADA 7 ELABORATA SANACIJE VODOVODNE MREŽE

 

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru ponude

Tehničke specifikacije za predmet nabave: NABAVA VALJKA

Troškovnik za predmet nabave: NABAVA VALJKA

Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: NABAVA VALJKA

 

Troškovnik za predmet nabave: ASFALT

Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: ASFALT

 

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru ponude

Poziv za dostavu ponude i Troškovnik za predmet nabave:  OSIGURANJE IMOVINE I OPĆE ODGOVORNOSTI

Pojašnjenje Poziva za dostavu ponude za predmet nabave: OSIGURANJE IMOVINE I OPĆE ODGOVORNOSTI

Pojašnjenje Poziva za dostavu ponude br.2 za predmet nabave: OSIGURANJE IMOVINE I OPĆE ODGOVORNOSTI

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru ponude

Poziv za dostavu ponude i Troškovnik za predmet nabave: OSIGURANJE MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA

Pojašnjenje Poziva za dostavu ponude za predmet nabave: OSIGURANJE MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA

Pojašnjenje Poziva za dostavu ponude br.2  za predmet nabave: OSIGURANJE MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Prethodno savjetovanje sa svim gospodarskim subjektima – Poziv na savjetovanje

DOKUMENTACIJA O NABAVI – Izgradnja kanalizacije u ulici Petri skela u Vukovaru

Troškovnik izgradnje kanalizacije u ulici Petri skela u Vukovaru

 

REGISTAR UGOVORA za 2018. i 2019. godinu

10. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu

9. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu

8. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu

7. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu

6. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu

5. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu

4. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu

3. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu

2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu

1. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu

PLAN NABAVE za 2018. godinu

 

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA za 2017. godinu

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI za 2017. godinu

REGISTAR UGOVORA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI za 2017. godinu

7. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu

6. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu

5. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu

4. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu

3. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu

2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu

1. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu

PLAN NABAVE za 2017. godinu

 

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA za 2015. i 2016. godinu

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI za 2015. i 2016. godinu

3. Dopuna Plana nabave za 2016. godinu

2. Dopuna Plana nabave za 2016. godinu

1. Dopuna Plana nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA za 2012. godinu

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU SKLAPANJA UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA IZ DODATKA II.B ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN 90/11)

USLUGE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE (za 2013.godinu)

OBAVIJEST – obveza iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) – zabrana sklapanja ugovora radi sprečavanja sukoba interesa u području javne nabave

VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. kao naručitelj, objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u  članku 13. Zakona o javnoj nabavi  (NN 90/2011).

 

Naše mrežne stranice koriste internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati putem rubrike