Odvodnja - Vodovod grada Vukovara
Na vrh stranice
Kontaktirajte nas
Vodovod grada Vukovara d.o.o
Jana Bate 4
Vukovar
email: vgv@vgv.hr
tel: 0800 85 87

Odvodnja

Kako se priključiti na sustav odvodnje, promijeniti podatke ili otkazati uslugu?

Želite ugovorili uslugu odvodnje ili ste postojeći korisnik kod kojeg je došlo do promijena u statusu?

Ovdje možete pronaći više informacija o dokumentaciji i procedurama.

Klikni i saznaj više.

Hrvoje Budimir
Objavio Hrvoje Budimir
20. ožujka 2024.

Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u općini Bogdanovci

Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda...

Pročitaj više
Hrvoje Budimir
Objavio Hrvoje Budimir
7. ožujka 2024.

OBAVIJEST KORISNICIMA VODNIH USLUGA U OPĆINI BOROVO

Poštovani, zbog velikog broja korisnika vodnih usluga koji se trebaju spojiti na...

Pročitaj više
Hrvoje Budimir
Objavio Hrvoje Budimir
7. ožujka 2024.

Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u općini Borovo

Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda...

Pročitaj više
Naputak korisnicima sustava javne odvodnje

Što ne bacati u kanalizaciju?

Prilikom aktivnosti na interventnom održavanju cjevovoda sustava javne odvodnje kao i crpnih stanica, utvrđena je znatna zapunjenost kanalizacijskih cjevovoda i crpnih bazena nerazgradivim tvarima.

Što ne trebamo bacati u kanalizaciju i odvode, saznajte ovdje.

Odjel Odvodnja

Odjel odvodnje odgovoran je za kontinuirano funkcioniranje i održavanje sustava javne odvodnje grada Vukovara odnosno odvodnje područja aglomeracije Vukovar i aglomeracije Sotin. Sukladno tome, djelatnici ovog odjela preventivnim i interventnim aktivnostima održavaju sve objekte i uređaje sustava javne odvodnje u stanju funkcionalne sposobnosti na način:

  1. stalne kontrole stanja kanalizacijskih cjevovoda (kolektora i sekundarne kanalizacijske mreže te crpnih stanica)
  2. čišćenje sustava odvodnje (periodično i interventno)
  3. otklanjanje oštećenja na kolektorima i sekundarnoj kanalizacijskoj mreži
  4. popravaka i čišćenja kanalizacijskih priključaka
  5. uzorkovanja i ispitivanja sastava otpadnih voda putem ovlaštenog labaratorija

Također, ovaj odjel pruža i usluge pražnjenja sabirnih jama.

Zbog potrebe dobivanja kompletnih podataka o stanju javne kanalizacijske mreže, a u svrhu optimalnog planiranja održavanja i daljnjeg razvoja, odjel odvodnje koristi vozilo i opremu za video inspekciju stanja javnih kanalizacijskih cjevovoda i priključaka.

Za potrebe čišćenja svih cjevovoda i objekata sustava javne odvodnje, odjel odvodnja također posjeduje dva specijalna vozila – kanal mastera. U skladu s aktualnim dostignućima tehnike, ova vozila imaju opremu za visokotlačno pranje i usisavanje s tehnikom recikliranja usisanog taloga, nakon čega je moguće recikliranu vodu koristiti za ponovno ispiranje cjevovoda.

Trenutno, aglomeraciju Vukovar i aglomeraciju Sotin zajedno čini 221 km javne kanalizacijske mreže, 16 kišnih preljeva, 2 retencijska bazena te 47 crpnih stanica. Sustav javne odvodnje, kontinuirano se proširuje.

Održavanje sustava odvodnje

Pod redovnim održavanjem sustava javne odvodnje podrazumijeva se redovito snimanje stanja objekata javne kanalizacijske mreže, čišćenje kanalizacijskih kolektora i priključaka, revizijskih okana, kišnih preljeva, retencijskih bazena, crpnih stanica te planskih i interventnih popravaka odnosno uklanjanja kvarova na objektima i uređajima sustava odvodnje. Redovno održavanje uglavnom se svodi na stalnu kontrolu stanja cjevovoda i objekata. Potreba za čišćenjem javlja se zbog taloženja mulja i pijeska na pojedinim dionicama, prodiranja korijenja drveća u kanalizacijske cjevovode, ili zbog toga što korisnici sustava javne odvodnje bacaju u istu krupne ili nerazgradive otpatke (vlažne nerazgradive maramice). Revizija stanja uključuje i ispitivanje sastava otpadne vode koja se iz sustava javne odvodnje ispušta u prijamnik- rijeku Dunav.

Redovno održavanje i čišćenje odvodnog sustava obavlja se pomoću specijalnih vozila “Canalmastera” – reciklera i provođenjem CCTV inspekcije stanja građevina sustava javne odvodnje (prema planu redovnog odražavanja sustava odvodnje) te kontinuiranim ispitivanjem sastava otpadne vode putem ovlaštenog laboratorija. Navedenim aktivnostima osigurava se permanentna funkcionalnost sustava odvodnje.

Interventno održavanje odnosi se na intervencije vezane za pucanje (lomove) kanalizacijskih cjevovoda što dovodi do urušavanja na površini iznad trasa položenih kanalizacijskih cjevovoda.

Vodovod grada Vukovara d.o.o. trenutno posjeduje dva specijalna vozila – reciklera koji omogućavaju učinkovito održavanje sustava odvodnje. Nabavkom novog specijalnog vozila reciklera (kroz EU Projekt Vukovar) u 2016. godini osigurano je kontinuirano održavanje sustava odvodnje i u zimskim uvjetima.

Naše mrežne stranice koriste internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati putem rubrike