1. Skupština – 15.05.2023 - Vodovod grada Vukovara
Na vrh stranice
Kontaktirajte nas
Vodovod grada Vukovara d.o.o
Jana Bate 4
Vukovar
email: vgv@vgv.hr
tel: 0800 85 87

1. Skupština – 15.05.2023

Prisutni članovi skupštine

 1. Grad Vukovar – Dražen Čulig, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Grada Vukovara po punomoći
 2. Općina Borovo- općinski načelnik Zoran Baćanović
 3. Općina Tompojevci – općinski načelnik Milan Grubač,
 4. Općina Bogdanovci- općinski načelnik Marko Barun
 5. Vodovod grada Vukovara d.o.o., zastupan po direktoru društva Dariju Tišovu

Dokumenti

 1. Odluka o četvrtoj izmjeni Poslovnog plana i Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2021.-2024. godina
 2. Odluka o  usvajanju  godišnjih financijskih izvješća Društva za 2022. godinu
 3. Odluka o rasporedu ostvarene dobiti za 2022. godinu
 4. Odluka o utvrđivanju izvještaja prema Uredbi o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga i prema Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva za 2022. godinu
 5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva
 6. Odluka o izboru revizora za 2023. godinu
 7. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju poslovnog plana
 8. Odluka o privremenoj obustavi postupka prodaje nekretnine
Naše mrežne stranice koriste internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati putem rubrike