1. Skupština – 16.05.2022 - Vodovod grada Vukovara
Na vrh stranice
Kontaktirajte nas
Vodovod grada Vukovara d.o.o
Jana Bate 4
Vukovar
email: vgv@vgv.hr
tel: 0800 85 87

1. Skupština – 16.05.2022

Prisutni članovi skupštine

 1. Grad Vukovar – Dražen Čulig, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Grada Vukovara po punomoći
 2. Općina Borovo- Slobodanka Stevanović, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Općine Borovo po punomoći
 3. Općina Tompojevci – Andrea Horvatović, službenica jedinstvenog upravnog odjela po punomoći
 4. Općina Bogdanovci- općinski načelnik Marko Barun
 5. Vodovod grada Vukovara d.o.o., zastupan po direktoru društva Dariju Tišovu

Dokumenti

 1. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2021. godinu,
 2. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti za 2021. godinu,
 3. Odluka o utvrđivanju izvještaja prema Uredbi o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga i prema Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva za 2021. godinu,
 4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva,
 5. Odluka o imenovanju revizora za 2022. godinu,
 6. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju poslovnog plana,
 7. Odluka o suglasnosti za pokretanje postupka prodaje nekretnine k.č.br. 6309/5 k.o. Vukovar
Naše mrežne stranice koriste internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati putem rubrike