1. skupština – 22.01.2024. - Vodovod grada Vukovara
Na vrh stranice
Kontaktirajte nas
Vodovod grada Vukovara d.o.o
Jana Bate 4
Vukovar
email: vgv@vgv.hr
tel: 0800 85 87

1. skupština – 22.01.2024.

D N E V N I   R E D :

  1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o cijeni vodnih usluga
  2. Razno.

Prisutni članovi skupštine

  1. Grad Vukovar – Dražen Čulig, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Grada Vukovara po punomoći
  2. Općina Tompojevci – općinski načelnik Milan Grubač
  3. Općina Bogdanovci- općinski načelnik Marko Barun
  4. Općina Borovo –općinski načelnik Zoran Baćanović

Dokumenti

  1. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o cijeni vodnih usluga

Naše mrežne stranice koriste internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati putem rubrike