1. Skupština - 28.04.2021. - Vodovod grada Vukovara
Na vrh stranice
Kontaktirajte nas
Vodovod grada Vukovara d.o.o
Jana Bate 4
Vukovar
email: vgv@vgv.hr
tel: 0800 85 87

1. Skupština – 28.04.2021.

Prisutni članovi skupštine

 1. Grad Vukovar – gradonačelnik Ivan Penava, predsjednik Skupštine društva
 2. Općina Tompojevci – općinski načelnik Zdravko Zvonarić
 3. Općina Borovo –općinski načelnik Zoran Baćanović
 4. Općina Bogdanovci-općinski načelnik Marko Barun
 5. Vodovod grada Vukovara d.o.o., zastupan po direktoru društva Dariju Tišovu

Dokumenti

 1. Odluka o usvajanju godišnjih financijskih izvješća društva za 2020. godinu
 2. Odluka o rasporedu ostvarene dobiti za 2020. godinu
 3. Odluka o utvrđivanju izvještaja prema Uredbi o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga i prema Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva za 2020. godinu
 4. Odluka o davanju razrješnice Upravi društva
 5. Odluka o mjerama i aktivnostima za pokriće gubitka sukladno Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Vodovoda grada Vukovara d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Vukovar za 2019. godinu
 6. Odluka o izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Poslovnog plana za razdoblje 2021.-2024. godine
Naše mrežne stranice koriste internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati putem rubrike