2. Skupština - 23.10.2023 - Vodovod grada Vukovara
Na vrh stranice
Kontaktirajte nas
Vodovod grada Vukovara d.o.o
Jana Bate 4
Vukovar
email: vgv@vgv.hr
tel: 0800 85 87

2. Skupština – 23.10.2023

D N E V N I   R E D  :

 1. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala društva sa Zakonom o trgovačkim društvima radi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj;
 2. Donošenje Odluke o usklađenju nominalne vrijednosti poslovnih udjela članova Društva konverzija valute iz hrvatskih kuna u euro;
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odredbi Društvenog ugovora Društva i to članka 11.,12., 20. i 22. Društvenog ugovora;
 4. Donošenje odluke o podjeli i prijenosu vlastitog poslovnog udjela Vodovoda grada Vukovara d.o.o. na članove društva;
 5. Davanje prijedloga za imenovanje revizora pripajanja društva Komunalije d.o.o. Ilok društvu Vodovod grada Vukovara d.o.o;
 6. Izvješće o tijeku pripajanja društva Komunalije d.o.o. Ilok društvu Vodovod grada Vukovara d.o.o (Nacrt ugovora o pripajanju društava)

Prisutni članovi skupštine

 1. Grad Vukovar – gradonačelnik Ivan Penava, predsjednik Skupštine društva
 2. Općina Borovo – Slobodanka Stevanović po punomoći općinskog načelnika Zorana Baćanovića
 3. Općina Bogdanovci – Tanja Grbanović Vidović po punomoći općinskog načelnika Marka Baruna
 4. Vodovod grada Vukovara d.o.o., zastupan po direktoru društva Dariju Tišovu

Dokumenti

 1. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala društva sa zakonom o trgovačkim društvima radi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
 2. Odluka o usklađenju nominalnih iznosa poslovnih udjela članova društva
 3. Odluka o izmjeni društvenog ugovora o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću Vodovoda grada Vukovara sa zakonom o trgovačkim društvima
 4. Odluka o podjeli i prijenosu vlastitog poslovnog udjela Vodovoda grada Vukovara d.o.o. na članove društva
Naše mrežne stranice koriste internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati putem rubrike