Zaštita osobnih podataka - Vodovod grada Vukovara
Na vrh stranice
Kontaktirajte nas
Vodovod grada Vukovara d.o.o
Jana Bate 4
Vukovar
email: vgv@vgv.hr
tel: 0800 85 87

Zaštita osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka
Vodovod grada Vukovara d.o.o.
Jana Bate 4
32 010 Vukovar
OIB 95863787953

Zaštita osobnih podataka

Vodovod grada Vukovara d.o.o., Jana Bate 4, 32 010 Vukovar, kao voditelj obrade osobnih podataka daje posebnu pažnju zaštiti osobnih podataka i privatnosti svojih korisnika sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (Službeni list Europske unije SL EU L119 ), Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 42/2018) i drugim važećim propisima te se obvezuje poštivati osobne podatke koje prikuplja i obrađuje, a što je detaljno opisano u Politici zaštite osobnih podataka Vodovoda grada Vukovara d.o.o.

Politikom smo odredili koji se osobni podaci prikupljaju, na koji se način obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju te koja su prava korisnika.

Kako ostvariti svoja prava?

  • pisanim zahtjevom na adresu:
    Vodovod grada Vukovara d.o.o.
    Jana Bate 4
    32 010 Vukovar
  • pisanim zahtjevom na e-adresu: vgv@vgv.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka
e-mail: vgv@vgv.hr
telefon: 032/424-730

Zaštitu svojih prava možete tražiti i putem nadzornog tijela – Agencije za zaštitu osobnih podataka i to podnošenjem zahtjeva za utvrđivanje povrede prava, a o kojem ista odlučuje rješenjem.

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – Preuzmi PDF dokument
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) – Preuzmi PDF dokument
Politika zaštite osobnih podataka Vodovoda grada Vukovara d.o.o. – Preuzmi PDF dokument

Obrazac – Zahtjev ispitanika za ostvarivanjem prava glede osobnih podataka

 

Naše mrežne stranice koriste internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati putem rubrike