Obrazac zahtjeva za priključenje na komunalne vodne građevine

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

06.12.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 07.12.2016. (srijeda) u vremenu od 08:00 do 11:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u ulicama dr. Franje Tuđmana (neparna strana od kućnog broja 17 do 115 i parna strana od kućnog broja 2 do 104), dr. Ante Starčevića, Matije Gupca, Dunavska u Sotinu. Zbog izgradnje kolektora kanalizacije, izvest će se radovi na izmještanju vodovodne mreže u ulicama dr. Franje Tuđmana 61 u Sotinu.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

06.12.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će zbog kvara na vodoopskrbnom sustavu dana 06.12.2016. (utorak) u vremenu od 08:00 do 11:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u naselju Sajmište u Vukovaru. Izvest će se radovi na popravku kvara na vodoopskrbnom sustavu u ulici Antuna Augustinčića 25 u Vukovaru.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

05.12.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 06.12.2016. (utorak) u vremenu od 08:00 do 11:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u ulicama Kralja Zvonimira, Vile Velebita, Brune Bušića, Ive Lole Ribara i Đure Đakovića u Vukovaru. Izvest će se radovi na ugradnji hidrotehničke opreme u zasunskoj komori u ulici Kralja Zvonimira 2a u Vukovaru.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

22.11.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 23.11.2016. (srijeda) u vremenu od 08:00 do 12:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u ulicama dr. Franje Tuđmana, Matije Gupca, Dunavska i dr. Ante Starčevića u Sotinu. Izvest će se radovi na zamjeni hidrotehničke opreme u zasunskim komorama na raskrižju ulice dr. Franje Tuđmana i Matice Hrvatske i na raskrižju ulice dr. Franje Tuđmana i Matije Gupca u Sotinu.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

21.11.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 21.11.2016. (ponedjeljak) u vremenu od 08:00 do 11:00 sati doći do prekida vodoopskrbe za zgrade od broja 1 do 2 na Olajnici u Vukovaru. Izvest će se radovi na sanaciji vodoopskrbnog sustava na Olajnici u Vukovaru.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

10.11.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će zbog kvara na vodoopskrbnom sustavu dana 10.11.2016. (četvrtak) u vremenu od 07:00 do 12:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u ulici Hrvatskog zrakoplovstva (neparna strana od kućnog broja 13 do 23) u Vukovaru. Izvest će se radovi na popravku kvara na vodoopskrbnom sustavu u ulici Hrvatskog zrakoplovstva 23 u Vukovaru.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

08.11.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će zbog kvara na vodoopskrbnom sustavu dana 08.11.2016. (utorak) u vremenu od 09:00 do 12:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u ulici Branka Radičevića u Vukovaru. Izvest će se radovi na popravku kvara na vodoopskrbnom sustavu u ulici Branka Radičevića 35 u Vukovaru.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

07.11.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će zbog kvara na vodoopskrbnom sustavu dana 07.11.2016. (četvrtak) u vremenu od 10:00 do 13:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u Borovu. Izvest će se radovi na popravku kvara na vodoopskrbnom sustavu u ulici Glavna 110 u Borovu.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

03.11.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 04.11.2016. (petak) u vremenu od 08:00 do 12:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u ulici Matice Hrvatske (neparna strana od kućnog broja 73 do 103 i parna strana od kućnog broja 80 do 98), Oranice, Vrbik, Hrastik i Ante Kovačića u Vukovaru. Izvest će se radovi na zamjeni hidrotehničke opreme u zasunskoj komori u ulici Matice Hrvatske 101 u Vukovaru.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

24.10.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 25.10.2016. (utorak) u vremenu od 08:00 do 13:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u ulicama dr. Franje Tuđmana (neparna strana od kućnog broja 1 do 115 i parna strana od kućnog broja 2 do 102), dr. Ante Starčevića, Matije Gupca, Dunavska, Bana Josipa Jelačića (parna strana od kućnog broja 2 do 50), Plandište i Antuna Gustava Matoša u Sotinu. Zbog izgradnje kolektora kanalizacije, izvest će se radovi na izmještanju vodovodne mreže u ulicama dr. Franje Tuđmana 13 i Bana Josipa Jelačića 2 u Sotinu.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

13.10.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će zbog kvara na vodoopskrbnom sustavu dana 14.10.2016. (petak) u vremenu od 08:00 do 11:00 sati doći do prekida vodoopskrbe za zgradu od broja 1 do 4 u na Olajnici u Vukovaru.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

13.10.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će zbog kvara na vodoopskrbnom sustavu dana 14.10.2016. (petak) u vremenu od 08:00 do 11:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u Borovu.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

12.10.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će zbog kvara na vodoopskrbnom sustavu dana 13.10.2016. (četvrtak) u vremenu od 08:00 do 11:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u Borovu.

 

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

 

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.
Vukovar, Jana Bate 4

ili na

prigovori@vgv.hr

odnosno na telefax broj: 032-424-724

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

U prigovoru potrošač je dužan napisati svoje ime i prezime te adresu dostave odgovora.

 

PROJEKT UNUTARNJE VODE                                                                                 01.10.2013.

Anketiranje korisnika i socijalna studija u okviru porvedbe Projekta Unutarnje vode

 

PRIOPĆENJE VODOVODA GRADA VUKOVARA D.O.O.

Naputak korisnicima sustava javne odvodnje, daje se

Poštovani,

      Prilikom aktivnosti na incidentnom održavanju cjevovoda sustava javne odvodnje naselja Olajnica, (veljača 2013. god. – fotografija, dolje), utvrđena je znatna zapunjenost kolektora nerazgradivim tvarima - vlažnim maramicama. Isti otpad miješanjem s prijemnikom stvara talog koji ugrožava predviđeni hidraulički režim toka odvodnje otpadnih voda u cjevovodima sustava javne odvodnje. Na taj način ugrožavaju se i cjevovodi interne kućne kanalizacije povratom otpadne vode iz javnog sustava. Ovakav talog predstavlja izuzetnu poteškoću za uklanjanje  specijalnim vozilima.

      S obzirom da otpadne vode sa naprijed pomenutim sadržajem dolaze iz internih razvoda korisnika sustava javne odvodnje (poglavito višestambenih  objekata), ovim putem dostavljamo naputak o otpadnim tvarima koje se ne bi smjele upuštati u kanalizaciju putem sanitarnih uređaja kućanstava:

- vlažne maramice - dlake
- pelene - kosa
- higijenski ulošci - ostaci životinjske utrobe
- krpe - ostaci vapna
- pepeo - cementni mulj
- perje - ostaci građevinskog materijala i dr.
- ambalaža

Vlažne maramice u kolektoru OlajnicaVlažne maramice   

vlažne maramice u kolektoru naselja Olajnica

                 Naposljetku, jedan od preduvjeta dobrog stanja u cjevovodima sustava javne odvodnje je savjesno ponašanje korisnika sustava javne odvodnje.

Vaš Vodovod grada Vukovara d.o.o.

U Vukovaru, 14. 02. 2013. god.

 

 

                                                                                                         06.12.2012.

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU SKLAPANJA UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA IZ DODATKA II.B ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN 90/11)
USLUGE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE (za 2013.godinu)

 

Projekti za apliciranje prema fondovima EU

 

ODLUKA O CIJENI VODE                                                           

 

Dana 04.listopada 2011. započeti će izvođenje radova na priključku dvorca Eltz na kanalizacijsku mrežu  u Vukovaru. Radovi će se odvijati uz postavljanje privremene regulacije prometa   na državnoj cesti broj 2 , raskrižje  ulica Županijska, J.J.Strossmayera i dr. Antuna Bauera-Paje u Vukovaru. Planirani završetak radova  je 5 radnih dana.

 

 

Odluka o cijeni vodnih usluga

 

Obavijest potrošačima                                                                21.03.2011.

Temeljem čl.206. st. 7. Zakona o vodama Vlada RH je donijela Uredbu o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva. Prema Uredbi cijena vodnih usluga se sastoji od fiksnog dijela vodne usluge, koji se obračunava temeljem priključka na vodne građevine i ne zavisi o potrošnji i varijabilnog dijela vodne usluge, koji se obračunava temeljem isporučene količine vode.

Cijeli tekst dokumenta