Obrazac zahtjeva za priključenje na komunalne vodne građevine

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

24.10.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 25.10.2016. (utorak) u vremenu od 08:00 do 13:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u ulicama dr. Franje Tuđmana (neparna strana od kućnog broja 1 do 115 i parna strana od kućnog broja 2 do 102), dr. Ante Starčevića, Matije Gupca, Dunavska, Bana Josipa Jelačića (parna strana od kućnog broja 2 do 50), Plandište i Antuna Gustava Matoša u Sotinu. Zbog izgradnje kolektora kanalizacije, izvest će se radovi na izmještanju vodovodne mreže u ulicama dr. Franje Tuđmana 13 i Bana Josipa Jelačića 2 u Sotinu.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

14.10.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će zbog kvara na vodoopskrbnom sustavu dana 14.10.2016. (petak) u vremenu od 08:00 do 11:00 sati doći do prekida vodoopskrbe za zgradu od broja 1 do 4 u na Olajnici u Vukovaru.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

14.10.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će zbog kvara na vodoopskrbnom sustavu dana 14.10.2016. (petak) u vremenu od 08:00 do 11:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u Borovu.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

13.10.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će zbog kvara na vodoopskrbnom sustavu dana 13.10.2016. (četvrtak) u vremenu od 08:00 do 11:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u Borovu.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

26.09.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 06.10.2016. (četvrtak) u vremenu od 08:00 do 11:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u Zrmanjskoj ulici u Vukovaru. Izvest će se radovi na ugradnji nadzemnog hidranta u ulici Zrmanjska 3 u Vukovaru.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

05.10.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 16.09.2016. (petak) u vremenu od 08:00 do 11:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u Županijskoj ulici (samo parni brojevi od 38 do 102) u Vukovaru. Izvest će se radovi na izradi hidrantskog voda na adresi Županijska 66 (Državni arhiv) u Vukovaru.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

15.09.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 16.09.2016. (petak) u vremenu od 08:00 do 11:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u Županijskoj ulici (samo parni brojevi od 38 do 102) u Vukovaru. Izvest će se radovi na izradi hidrantskog voda na adresi Županijska 66 (Državni arhiv) u Vukovaru.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

14.09.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 15.09.2016. (četvrtak) u vremenu od 10:00 do 14:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u Dunavskoj i Županijskoj ulici (samo parni brojevi od 2 do 102) u Vukovaru. Izvest će se radovi na izradi hidrantskog voda na adresi Županijska 66 (Državni arhiv) u Vukovaru.

 

Obavijest o ispiranju hidrantske mreže

01.09.2016.

Obavještavamo Vas o početku ispiranja hidrantske mreže na cijelom distributivnom vodoopskrbnom sustavu Vodovoda grada Vukovara d.o.o. Vukovar. Ispiranje hidrantske mreže provest će se sukladno planu ispiranja hidrantske mreže za 2016. godinu od početka rujna do kraja prosinca tekuće godine.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

23.08.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će zbog radova na rekonstrukciji vodovodne mreže dana 23.08. (utorak), 24.08. (srijeda), 25.08. (četvrtak) i 26.08. (petak) u periodu od 08:00 do 13:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u naselju Svinjarevci.

 

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

 

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.
Vukovar, Jana Bate 4

ili na

prigovori@vgv.hr

odnosno na telefax broj: 032-424-724

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

U prigovoru potrošač je dužan napisati svoje ime i prezime te adresu dostave odgovora.

 

PROJEKT UNUTARNJE VODE                                                                                 01.10.2013.

Anketiranje korisnika i socijalna studija u okviru porvedbe Projekta Unutarnje vode

 

PRIOPĆENJE VODOVODA GRADA VUKOVARA D.O.O.

Naputak korisnicima sustava javne odvodnje, daje se

Poštovani,

      Prilikom aktivnosti na incidentnom održavanju cjevovoda sustava javne odvodnje naselja Olajnica, (veljača 2013. god. – fotografija, dolje), utvrđena je znatna zapunjenost kolektora nerazgradivim tvarima - vlažnim maramicama. Isti otpad miješanjem s prijemnikom stvara talog koji ugrožava predviđeni hidraulički režim toka odvodnje otpadnih voda u cjevovodima sustava javne odvodnje. Na taj način ugrožavaju se i cjevovodi interne kućne kanalizacije povratom otpadne vode iz javnog sustava. Ovakav talog predstavlja izuzetnu poteškoću za uklanjanje  specijalnim vozilima.

      S obzirom da otpadne vode sa naprijed pomenutim sadržajem dolaze iz internih razvoda korisnika sustava javne odvodnje (poglavito višestambenih  objekata), ovim putem dostavljamo naputak o otpadnim tvarima koje se ne bi smjele upuštati u kanalizaciju putem sanitarnih uređaja kućanstava:

- vlažne maramice - dlake
- pelene - kosa
- higijenski ulošci - ostaci životinjske utrobe
- krpe - ostaci vapna
- pepeo - cementni mulj
- perje - ostaci građevinskog materijala i dr.
- ambalaža

Vlažne maramice u kolektoru OlajnicaVlažne maramice   

vlažne maramice u kolektoru naselja Olajnica

                 Naposljetku, jedan od preduvjeta dobrog stanja u cjevovodima sustava javne odvodnje je savjesno ponašanje korisnika sustava javne odvodnje.

Vaš Vodovod grada Vukovara d.o.o.

U Vukovaru, 14. 02. 2013. god.

 

 

                                                                                                         06.12.2012.

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU SKLAPANJA UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA IZ DODATKA II.B ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN 90/11)
USLUGE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE (za 2013.godinu)

 

Projekti za apliciranje prema fondovima EU

 

ODLUKA O CIJENI VODE                                                           

 

Dana 04.listopada 2011. započeti će izvođenje radova na priključku dvorca Eltz na kanalizacijsku mrežu  u Vukovaru. Radovi će se odvijati uz postavljanje privremene regulacije prometa   na državnoj cesti broj 2 , raskrižje  ulica Županijska, J.J.Strossmayera i dr. Antuna Bauera-Paje u Vukovaru. Planirani završetak radova  je 5 radnih dana.

 

 

Odluka o cijeni vodnih usluga

 

Obavijest potrošačima                                                                21.03.2011.

Temeljem čl.206. st. 7. Zakona o vodama Vlada RH je donijela Uredbu o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva. Prema Uredbi cijena vodnih usluga se sastoji od fiksnog dijela vodne usluge, koji se obračunava temeljem priključka na vodne građevine i ne zavisi o potrošnji i varijabilnog dijela vodne usluge, koji se obračunava temeljem isporučene količine vode.

Cijeli tekst dokumenta