Projekt Vukovar - Vodovod grada Vukovara
Na vrh stranice
Kontaktirajte nas
Vodovod grada Vukovara d.o.o
Jana Bate 4
Vukovar
email: vgv@vgv.hr
tel: 0800 85 87

Projekt Vukovar

 

 

 

Europska unija
Projekt je financirala Europska unija iz kohezijskog fonda
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Vodovoda grada Vukovara

 

Naziv projekta:

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara

Korisnik projekta:

Vodovod grada Vukovara d.o.o., Jana Bate 4, 32010 Vukovar

Kratki opis projekta:

Svrha projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara“ je poboljšati vodoopskrbu i odvodnju i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda na području aglomeracije Vukovar. U okviru ovog projekta obrađuje se problematika vodoopskrbe i odvodnje te su predložena optimalna rješenja za dobavu i isporuku dovoljnih količina pitke vode odgovarajuće kvalitete te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, s osnovnim ciljem zaštite zdravstvenog stanja i poboljšanja uvjeta života postojećih i novo priključenih stanovnika na projektnom području, te općenito zaštite okoliša.

Glavni zahvati u sklopu projekta su:

1. Radovi:

A)       Proširenje i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava

 • Sanacija i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava Vukovara (21 km)
 • Izgradnja vodospreme (3000 m³)
 • Izgradnja spojnih cjevovoda Vera i Pačetin  (7 km)

 

B)         Proširenje, sanacija i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda

 • Sanacija i rekonstrukcija (28 km) i proširenje (9,7 km) sustava odvodnje otpadnih voda grada Vukovara uključivo potrebne crpne stanice (7 kom) i ostale objekte na sustavu
 • Izgradnja novih kolektora sa spajanjem na centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda –  UPOV Vukovar za naselja Lipovača (4,2 km), Bogdanovci (9,8 km) i Borovo (42,8 km) uključivo potrebne crpne stanice (11 kom) i ostale objekte na sustavu

 

C)         Izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) trećeg stupnja pročišćavanja, tehnologijom SBR s kapacitetom za približno 42.100 ES te ispuštanjem pročišćene vode u recipijent rijeku Dunav

 

D)         Priključci

 • Izvođenje radova na kanalizacijskim priključcima u Vukovaru, Lipovači, Bogdanovcima i Borovu. Ukupan broj priključaka koji bi trebali biti izvedeni je 2200 komada.
2. Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe na području Aglomeracije Vukovar
3. Usluge Nadzora  nad izvođenjem radova prema FIDIC uvjetima ugovaranja
4. Promidžba i vidljivost

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

a) Ciljevi i očekivani rezultati Prije  Poslije
Izgradnja/sanacija/rekonstrukcija kanalizacijske mreže 130 km 197 km
Izgradnja/sanacija/rekonstrukcija vodovodne mreže 358 km 365 km
Procijenjeni kapacitet UPOV-a 0 42.100 ES
Broj stanovnika priključenih na novu/ rekonstruiranu kanalizacijsku mrežu 22.892 31.518
Broj stanovnika priključenih na novu/saniranu/rekonstruiranu vodovodnu mrežu 41106 42376
Stanovnici priključeni na UPOV/ treći stupanj 0% 86%
Stanovnici s mogućnošću priključenja na sustav odvodnje 66% 96%
Stanovnici s mogućnošću priključenja na sustav vodoopskrbe 95% 97%
Unaprijediti sigurnost i kontinuitet opskrbe 41106 42376

Ukupna vrijednost projekta:

361.912.515,00 kn, od kojih je EU 255.569.632,00 kn.

Razdoblje provedbe projekta:

od 2015 – do danas. Projekt je i dalje u tijeku

Kontakt osobe za više informacija:

 • Ivica Kuprešak, voditelj Projekta –  032/424-713
 • Domagoj Šišić, stručni suradnik na Projektu – 032/424-711
 • Cecilija Merkler, stručni suradnik za financije na Projektu – 032/424-721
 • Goran Soldo, administrator Projekta – 032/424-712
 • Igor Tomić, stručni suradnik na Projektu – 032/424-731

 

Aleksandra
Objavio Aleksandra
25. kolovoza 2022.

Započeli radovi na izvođenju priključaka na sustav javne odvodnje u sklopu EU projekta

U sklopu „Projekta poboljšanja komunalno – vodne infrastrukture grada Vukovara“ započeli su...

Pročitaj više
Aleksandra
Objavio Aleksandra
4. kolovoza 2021.

Projekt Vukovar

Vodovod grada Vukovara d.o.o. je u studenom 2020. godine objavio prethodno savjetovanje...

Pročitaj više
Aleksandra
Objavio Aleksandra
14. svibnja 2021.

POTPISIVANJE UGOVORA ZA VUKOVARSKI PROČISTAČ

Na WEB stranicama časopisa za komunalno gospodarstvo Komunal objavljen je sljedeći članak...

Pročitaj više
Mirta Vekić
Objavio Mirta Vekić
11. listopada 2020.

Projekt Vukovar

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture grada Vukovara“ jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata...

Pročitaj više
Aleksandra
Objavio Aleksandra
15. svibnja 2017.

Obavijest o dovršetku sustava javne odvodnje u naselju Lipovača u Vukovaru

Obavijest o dovršetku sustava javne odvodnje u naselju Lipovača u Vukovaru

Pročitaj više
admin
Objavio admin
24. ožujka 2017.

Obavijest

Obavijest o dovršetku sustava javne odvodnje u ulici Franje Kuhača Obavijest o...

Pročitaj više
Naše mrežne stranice koriste internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati putem rubrike