Pravo na pristup informacijama i službenik za informiranje - Vodovod grada Vukovara
Na vrh stranice
Kontaktirajte nas
Vodovod grada Vukovara d.o.o
Jana Bate 4
Vukovar
email: vgv@vgv.hr
tel: 0800 85 87

Pravo na pristup informacijama i službenik za informiranje

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) omogućuje i osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja ijela javne vlasti.
Zakonom se propisju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.
Podnositelju zahtjeva ima se pravo obračunati stvarni trošak nastao pružanjem informacije. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Službenik za informiranje:
Tanja Rusin Maršić, mag. iur.
Voditelj odjela kadrovskih, pravnih i općih poslova
Tel.: +385 (0)32 424 722
e-mail: tanja.rusin.marsic@vgv.hr

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:
a) pisanim putem na adresu: Vodovod grada Vukovara d.o.o., Jana Bate 4, 32010 Vukovar
b) osobno na adresu: Vodovod grada Vukovara d.o.o., Jana Bate 4, 32010 Vukovar radnim danom od 7:00 do 15:00 sati
c) elektroničkom poštom službeniku za informiranje: tanja.rusin.marsic@vgv.hr
d) putem telefona na broj: +385 (0)32 424 722
e) putem faksa na broj: +385 (0)32 424 724

DOKUMENTI:
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće.pdf / Izvješće.csv o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće.pdf / Izvješće.csv o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće.pdf / Izvješće.csv o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENIKA I ZAMJENIKA POVJERENIKA ZA OTPAD od 21. srpnja 2015. godine, Ur.broj: 02-2126/15

Naše mrežne stranice koriste internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati putem rubrike