Projekt Vukovar - Vodovod grada Vukovara
Na vrh stranice
Kontaktirajte nas
Vodovod grada Vukovara d.o.o
Jana Bate 4
Vukovar
email: vgv@vgv.hr
tel: 0800 85 87

Projekt Vukovar

O Projektu

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture grada Vukovara“ jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata koji se provode na području Vukovarsko-srijemske županije te će po svom dovršetku omogućiti gradu Vukovaru i općinama Borovo, Bogdanovci i Trpinja modernu vodnokomunalnu infrastrukturu u skladu s europskih standardima.

Ovaj projekt ukupne je procijenjene vrijednosti od gotovo 362 milijuna kuna a o njegovom značaju dovoljno govori i podatak da njegovu realizaciju Europska unija sufinancira s više od 70 posto sredstava.

Predviđeno razdoblje provedbe projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture grada Vukovara“ jeod 2014. do 2018. godine a u sklopu projekta bit će izgrađena nova vodosprema i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) najvišeg stupnja, provest će se rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne i odvodne mreže te će biti uspostavljen jedinstveni sustav prikupljanja otpadnih voda na području Vukovara i spomenutih općina.

Očekujemo da će po dovršetku projekta biti znatno smanjeni gubici vode u vodoopskrbnoj mreži te da će se pokrivenost sustavom vodoopskrbe povećati na visokih 97 posto a sustavom odvodnje na cca. 96 posto. Uz unaprjeđenje usluge vodoopskrbe i odvodnje, realizacijom ovog projekta poboljšat ćemo kvalitetu života i zdravlje ljudi, ali i zaštititi i očuvati okoliš.

Detaljnije informacije o elementima projekta možete pronaći u našem projektnom letku kao i u projektnoj prezentaciji.

S obzirom da su radovi na projektu u tijeku te će trajati kroz duže vremensko razdoblje, mogući su povremeni prometni zastoji, stoga molimo građane, posebice vozače za strpljenje i razumijevanje te pozivamo na prometne signalizacije vezane uz privremenu regulaciju prometa.

Nastojat ćemo redovito vas informirati o napretku te svim relevantnim etapama izvedbe projekta putem ovih projektnih stranica a ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 032 424 727.

Video o projektu Vukovar možete pogledati ovdje.

UGOVOR:

Rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe i javne odvodnje Vukovara te nastavak izgradnje sustava odvodnje u središnjim dijelovima Vukovara

KOMPONENTA
SANACIJA KOLEKTORA U ULICAMA: ĐAKOVAČKA, ŠIROKI PUT, HRVATSKE NEZAVISNOSTI I BARTOLA KAŠIĆA U VUKOVARU
 U sklopu ove komponente sanirano je 2559 metara cjevovoda i 73 okna metodom bez raskopavanja. Obzirom na oštećenost postojećeg kanalizacijskog kolektora potrebno je cca 38 metara kolektora u ulici Bartola Kašića sanirati metodom sa raskopavanjem. Izvođač radova na ovoj komponenti bila je tvrtka Aktiv global d.o.o. iz Zagreba. Vrijednost ovih radova u konačnici bi trebala biti oko 3,4 milijuna kuna
REKONSTRUKCIJA KOLEKTORA U ULICAMA: BOGDANOVAČKA, DUGA, NOVA, ISLANDSKA, SR NJEMAČKE, DRAGOVOLJACA HOS-a I JELENE KOTROMANIĆ U VUKOVARU
Ova komponenta ugovora sastoji se od dvije pod komponente, a samim time na predmetnim radovima uključeno će biti i dva ili više izvođača. Ukupna vrijednost radova trebala bi biti veća od 8,0 milijuna kuna
REKONSTRUKCIJA METODOM SA RASKOPAVANJEM
U sklopu radova metodom sa raskopavanjem obuhvaćene su ulice S.R. Njemačke i Dragovoljaca HOS-a.
SANACIJA METODOM BEZ RASKOPAVANJA
U sklopu radova metodom bez raskopavanja isti su izvođeni u ulicama: Bogdanovačka, Duga, Nova, Islandska i Jelene Kotromanić te su svi radovi završeni. Sanirano je 2596 metara cjevovoda i 73 okna, a radove je izvodila tvrtka IND-EKO d.o.o. iz Rijeke
REKONSTRUKCIJA KOLEKTORA U DIJELU ULICE BANA JOSIPA JELAČIĆA, ZAGEBAČKOJ I SPLITSKOJ ULICI U VUKOVARU
Radovi u sklopu ove komponente su završeni u cijelosti u 2016.godini. Izvedeno je 612 metara kanalizacijskog cjevovoda. Uskoro se očekuje provođenje tehničkog pregleda izvedenih radova. Izvođač radova bila je tvrtka Sokol d.o.o. iz Vinkovaca, a vrijednost izvedenih radova je 780.000,00 kuna.
SANACIJA POSTOJEĆIH KANALIZACIJSKIH CJEVOVODA U ULICAMA: PROSINA, MARIJE JURIĆ ZAGORKE, JOSIPA KOZARCA, DOMOBRANSKA I BARTOLA KAŠIĆA U VUKOVARU
U sklopu radova metodom bez raskopavanja završeni su svi radovi. Sanirano je 2667 metara cjevovoda i 74 okna, a radove je izvodila tvrtka IND-EKO d.o.o. iz Rijeke. Ukupna vrijednost izvedenih radova je 3,5 milijuna kuna.
SANACIJA POSTOJEĆIH KANALIZACIJSKIH CJEVOVODA U ULICAMA: NAŠIČKA, LOVASKA, ŠARENGRADSKA, NAJPAR BAŠČE I VELIKA SKELA U VUKOVARU
 U sklopu radova metodom bez raskopavanja završeni su svi radovi. Sanirano je 860 metara cjevovoda i 32 okna. Radove je izvodila tvrtka GORAN I ZORAN d.o.o. iz Solina. Ukupna vrijednost izvedenih radova je oko 984.000,00 kuna.
SANACIJA POSTOJEĆIH KANALIZACIJSKIH CJEVOVODA U ULICAMA VLAHE BUKOVCA, KRALJA PETRA SVAČIĆA I SOLIDARNOSTI U VUKOVARU
 U sklopu ove komponente sanirano je 1568 metara cjevovoda i 47 okna metodom bez raskopavanja. Obzirom na oštećenost postojećeg kanalizacijskog kolektora potrebno je cca 170 metara kolektora u ulici Vlahe Bukovca sanirati metodom sa raskopavanjem. Izvođač radova na ovoj komponenti bila je tvrtka IND-EKO d.o.o. iz Rijeke. Vrijednost ovih radova u konačnici bi trebala biti oko 1,9 milijuna kuna.
SANACIJA POSTOJEĆIH KANALIZACIJSKIH CJEVOVODA U ULICAMA VOĆARSKA, EUGENA KVATERNIKA, PETRA PRERADOVIĆA I SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA U VUKOVARU
U sklopu radova metodom bez raskopavanja završeni su svi radovi. Sanirano je više od 1350 metara cjevovoda i 44 okna. Radove je izvodila tvrtka IND-EKO d.o.o. iz Rijeke. Ukupna vrijednost izvedenih radova je 1,75 milijuna kuna.
SANACIJA POSTOJEĆIH KANALIZACIJSKIH CJEVOVODA U ULICI VUKOVARSKIH VITEZOVA I MALOJ ULICI U VUKOVARU
U sklopu radova metodom bez raskopavanja završeni su svi radovi. Sanirano je više od 670 metara cjevovoda i 29 okana. Obzirom na oštećenost postojećeg kanalizacijskog odnosno prolazak instalacija kroz kolektor potrebno je na dionici od 20 metara izvršiti sanaciju sa raskopavanjem. Radove je izvodila tvrtka AKTIV GLOBAL d.o.o. iz Zagreba. Ukupna vrijednost izvedenih radova je oko 760.000,00 kuna.
SANACIJA POSTOJEĆIH KANALIZACIJSKIH CJEVOVODA U ULICAMA: DORE PEJAČEVIĆ, ILIRSKA, BAGREMA, ORAHOVIČKA, IZIDORA KRŠNJAVOG, ŠOKAČKA, NAD PRUGOM, ZAGORSKA, ANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA, EUGENA KVATERNIKA I ALFREDA HILLA U VUKOVARU
 U sklopu radova metodom bez raskopavanja završeni su svi radovi. Sanirano je 3676 metara cjevovoda i 125 okna. Radove je izvodila tvrtka GORAN I ZORAN d.o.o. iz Solina. Ukupna vrijednost izvedenih radova je oko 4,4 milijuna kuna.
SANACIJA POSTOJEĆIH KANALIZACIJSKIH CJEVOVODA U ULICAMA: JOSIPA RUNJANINA, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE I SOLIDARNOSTI U VUKOVARU
 U sklopu radova metodom bez raskopavanja završeni su svi radovi. Sanirano je 1580 metara cjevovoda i 50 okna. Radove je izvodila tvrtka GORAN I ZORAN d.o.o. iz Solina. Ukupna vrijednost izvedenih radova je oko 2,0 milijuna kuna.
SANACIJA POSTOJEĆIH KANALIZACIJSKIH CJEVOVODA U ULICAMA: DOBRIŠE CESARIĆA, TINA
UJEVIĆA, MIROSLAVA KRLEŽE, IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, SINJSKE ALKE I FABIJANA ŠOVAGOVIĆA U VUKOVARU (METODOM BEZ RASKOPAVANJA)
 U sklopu radova metodom bez raskopavanja završeni su svi radovi. Sanirano je više od 1340 metara cjevovoda i 63 okna. Obzirom na oštećenost postojećeg kanalizacijskog kolektora u ulicama Tina Ujevića, Miroslava Krleže, Ivane Brlić Mažuranić i Fabijana Šovagovića potrebno je izvršiti sanaciju sa raskopavanjem u ukupnoj duljini od cca 150 metara. Radove sanacije metodom bez raskopavanja je izvodila tvrtka AKTIV GLOBAL d.o.o. iz Zagreba. Vrijednost ovih radova u konačnici bi trebala biti oko 2,6 milijuna kuna
I. ETAPA KANALSKE MREŽE ZONE “D” U BOROVU
U sklopu ove komponente izvođeni su radovi u ulicama: Srijemska, Ulica slobode, Franje Kuhača i Milke Trnine. Kanalizacijski kolektori izvedeni su u cijelosti. Izvođač ovih radova bila je tvrtka Sokol d.o.o. iz Vinkovaca. Ukupna vrijednost izvedenih radova je oko 820.000,00 kuna. U veljači 2017. Očekuje se provođenje tehničkog pregleda.
II. ETAPA KANALSKE MREŽE ZONE “D” U BOROVU
U sklopu ove komponente izvodili su se radovi u ulicama: Franje Kuhača, Kneza Višeslava, Milke Trnine, djelu ulice Budžak, H.V.Hrvatinića, Pakračka. Kanalizacijski kolektor je izveden u cijelosti, a za izvođenje su još ostali radovi na izgradnji crpne stanice te sanacija asfaltnih površina oštećenih uslijed izvođenja radova. Izvođač radova je tvrtka Sokol d.o.o iz Vinkovaca. Ukupna vrijednost ovih radova je oko 2,3 milijuna kuna.
KANALIZACIJA VUKOVAR – KANAL U ULICI VILE VELEBITA
Radovi na ovoj komponenti ugovora su završeni. Izvođač radova bile je tvrtka Sokol d.o.o. iz Vinkovaca. Ukupna vrijednost ovih radova je oko 2,0 milijuna kuna. Očekuje se provođenje tehničkog pregleda izvedenih radova.
ODVODNJA OTPADNIH VODA U ILOČKOJ ULICI U VUKOVARU
Radovi na ovoj komponenti su završeni. Kanalizacijski kolektor izveden je u cijelosti u duljini od 171 metar. Radove je izvodila tvrtka Sokol d.o.o. iz Vinkovaca. Vrijednost izvedenih radova je 169.000,00 kuna.
SUSTAV PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA SA DIJELA PODRUČJA AGLOMERACIJE VUKOVAR – KOMPONENTA B2 – Kolektor u Voćinskoj ulici, Ulici Kneza Domagoja i Ulici Marka Marulića
Radovi na ovoj komponenti su završeni. Kanalizacijski kolektor izveden je u cijelosti u duljini od 426 metara. Radove je izvodila tvrtka Sokol d.o.o. iz Vinkovaca. Vrijednost izvedenih radova je 660.000,00 kuna. Uskoro se očekuje tehnički pregled izvedenih
radova.
SUSTAV PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA SA DIJELA PODRUČJA AGLOMERACIJE VUKOVAR – KOMPONENTA B2 – Produžetak kolektora u Ulici Vijeća Europe i Ulici Sajmište
U ulici Sajmište izvedeno je 288 metara kanalizacijskog kolektora a time su i završeni radovi na polaganju kolektora u navedenoj ulici. Očekuje nastavak radova u ulici Vijeća Europe. Izvođač ovih radova je tvrtka Komunalac d.o.o. iz Vukovara. Ukupna vrijednost ovih radova je 4,25 milijuna kuna.
SANACIJA VODOOPSKRBNE MREŽE U VUKOVARU ULICA: KRIVA BARA; KOLODVORSKA; SLOBODE; STJEPANA FILIPOVIĆA; BUDŽAK; ĐERGAJSKA; H. V. HRVATINIĆA; PAKRAČKA
Radovi na polaganju cjevovoda su završeni. Vodoopskrbni cjevovod izveden je u duljini od 2440 metara. Još uvijek se izvode radovi na prespajanjima kućnih priključaka. Radove izvodi tvrtka Sokol d.o.o. iz Vinkovaca. Ukupna vrijednost ovih radova je 1,4 milijuna kuna. Završetak radova trebao bi biti do kraja svibnja 2017. Godine

UGOVOR:

Izvođenje radova u perifernim naseljima grada Vukovara na izgradnji objekata vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje

KOMPONENTA
IZGRADNJA SPOJNOG CJEVOVODA RASKRIŽJE – VERA
Radovi na ovoj komponenti ugovora su završeni te je ishođena uporabna dozvola. Izgrađeno je 2173 metra cjevovoda. Izvođač radova bila je tvrtka Eurco d.d. iz Vinkovaca. Ukupna vrijednost ovih radova je oko 846.000,00 kuna.
IZGRADNJA SPOJNOG CJEVOVODA BOBOTA-PAČETIN
Radovi na ovoj komponenti ugovora su završeni te je ishođena uporabna dozvola. Izgrađeno je 4800 metara cjevovoda. Izvođač radova bile su tvrtke AMM d.o.o. iz Vinkovaca i VVK – Izgradnja d.o.o. iz Vinkovaca. Ukupna vrijednost ovih radova je oko 1,84 milijuna kuna.
IZGRADNJA VODOPREME
Radovi na ovoj komponenti ugovora se trenutno izvode. Izvođač radova je tvrtka Eurco d.d. iz Vinkovaca sa podizvođačima. Ukupna vrijednost ovih radova je oko 15,7 milijuna kuna. Završetak radova očekuje se do kraja 2017. godine.
SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA BOROVO
Radovi na ovoj komponenti ugovora se trenutno izvode. Do sada je izvedeno više od 25800 metara kanalizacijskih kolektora, 1500 metara tlačnog cjevovoda te dvije crpne stanice. Izvođači radova su tvrtke Eurco d.d. iz Vinkovaca, AMM d.o.o. iz Vinkovaca i VVK – Izgradnja d.o.o. sa svojim podizvođačima. Ukupna vrijednost ovih radova je oko 46,3 milijuna kuna. Završetak radova očekuje se krajem 2017. godine.
SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA BOGDANOVCI
Radovi na ovoj komponenti ugovora se trenutno izvode. Do sada je izvedeno 5550 metara gravitacijskog kanalizacijskog kolektore i 4070 m tlačnog cjevovoda. Izvođač radova je tvrtka Eurco d.d. iz Vinkovaca sa podizvođačima. Ukupna vrijednost ovih radova je oko 8,6 milijuna kuna. Završetak radova očekuje se do lipnja 2017. godine.
ODVODNJAOTPADNIH VODA NASELJA LIPOVAČA
Radovi na ovoj komponenti ugovora su završeni. Izvedeno je 3000 metara gravitacijskog kanalizacijskog kolektora, 1245 metra tlačnog cjevovoda i jedna crpna stanica. Izvođač radova bila je tvrtka Komunalac d.o.o. iz Vukovara. Vrijednost izvedenih radova je oko 4,4 milijuna kuna. Očekuje se tehnički pregled izvedenih radova.

UGOVOR:

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara kapaciteta 42000 ekvivalent stanovnika graditi će zajednica izvođača na čelu sa tvrtkom Gradnja d.o.o. iz Osijeka kao vodećim partnerom. Ukupna vrijednost radova izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je više od 118 milijuna kuna.

Radovi su podijeljeni u tri etape izvođenja, i u 2016.godini započelo se sa izvođenjem I. etape gradnje (Izgradnja obaloutvrde, uređenje platoa i izgradnja gabionskog zida). Predmetne radove izvodi podizvođač tvrtka Hidrogradnja d.o.o. Osijek.

Nabava strojeva i opreme:

U sklopu Projekta Vukovar nabavljeni su sljedeći strojevi i oprema za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje

AGRA TRGOVINA d.o.o., Zagreb isporučila je dva vozila

– Specijalno kombinirano vozilo za čišćenje kanalizacijskih cijevi i slivnika.

– Autocisterna za pitku vodu.

Ukupna vrijednost ovih vozila iznosi 3.778.400,00 kuna.

PK d.o.o. PALFINGER KRAN, Škrljevo isporučila je tri radna stroja

– Hidraulični bager – motor do 100 kW

– Hidraulični bager – motor do 50 kW

– Rovokopač utovarivač

Ukupna vrijednost isporučenih strojeva iznosi 2.359.389,87 kunu

AUTOHRVATSKA PRODAJNI SERVISNI CENTRI d.o.o., Hrvatski Leskovac isporučili su tri vozila

– Vozilo za prijevoz radnika i materijala – 2 komada

– Kamion kiper

Ukupna vrijednost isporučenih vozila je 1.137.000,00 kuna

Izradio:
Domagoj Šišić

Naše mrežne stranice koriste internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati putem rubrike