Radovi u ul. SR Njemačke - Vodovod grada Vukovara
Na vrh stranice
Kontaktirajte nas
Vodovod grada Vukovara d.o.o
Jana Bate 4
Vukovar
email: vgv@vgv.hr
tel: 0800 85 87

Radovi u ul. SR Njemačke

U cilju poboljšanja stanja postojećeg kanalizacijskog kolektora u ulici SR Njemačke, projektnim rješenjem izrađenim u 2020, god. predviđena je revitalizacija betonskih kanalizacijskih cijevi metodom bez raskopavanja u dvije funkcionalne cjeline. U sklopu radova predviđenih Planom gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2021. godinu, početkom mjeseca lipnja 2021. god., potpisan je Ugovor sa tvrtkom IND- EKO d.o.o. iz Rijeke za izvođenje radove rekonstrukcije prve funkcionalne cjeline na dionici od Duge ulice do Bogdanovačke ulice. Radovi rekonstrukcije izvodit će se metodom bez raskopavanja u duljini od 314 metara.
Ugovorena vrijednost radova prve funkcionalne cjeline iznosi 925.876,00 kn bez PDV-a, a sredstva se osiguravaju putem Ugovora o sufinanciranju Hrvatskih voda i Vodovoda grada Vukovara d.o.o.
Predviđeni završetak radova ove cjeline je krajem mjeseca Rujna 2021. god. Funkcionalna cjelina 2 također podrazumijeva obnovu kanalizacijskog kolektora u ulici SR Njemačke metodom bez raskopavanja u duljini od 995 m, na dionici od Duge ulice do križanja sa ulicom Solidarnosti. Realizacija radova druge funkcionalne cjeline predviđena je tijekom iduće 2022. god.
Po dovršetku radova prve i druge funkcionalne cjeline ukupno će biti rekonstruirano 1309 m kolektora.

Naše mrežne stranice koriste internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati putem rubrike