Vodoopskrba - Vodovod grada Vukovara
Na vrh stranice
Kontaktirajte nas
Vodovod grada Vukovara d.o.o
Jana Bate 4
Vukovar
email: vgv@vgv.hr
tel: 0800 85 87

Vodoopskrba

Kako se priključiti na sustav vodoopskrbe, promijeniti podatke ili otkazati uslugu?

Želite ugovorili uslugu isporuke vode ili ste postojeći korisnik kod kojeg je došlo do promijena u statusu?

Ovdje možete pronaći više informacija o dokumentaciji i procedurama.

Klikni i saznaj više.

Novosti

Hrvoje Budimir
Objavio Hrvoje Budimir
20. prosinca 2022.
Hrvoje Budimir
Objavio Hrvoje Budimir
16. prosinca 2022.
Hrvoje Budimir
Objavio Hrvoje Budimir
14. prosinca 2022.

Odjel proizvodnja vode

Pogon za proizvodnju pitke vode u mogućnosti je prerađivati površinsku vodu iz Dunava kao i podzemnu vodu iz zdenaca koji se nalaze na crpilištu “Cerić”. U cilju zaštite od zagađivanja vode za piće i drugih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost ili njenu izdašnost, Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta “Cerić” i Odlukom o zaštiti zahvata vode na Dunavu utvrđene su zone sanitarne zaštite izvorišta.

Trenutno se na postrojenju istovremeno koriste dunavska i podzemna voda, koje se miješaju, uglavnom s većim udjelom dunavske vode, obrađuju i šalju potrošačima. Dezinfekcija pitke vode obavlja se klorom, uz mogućnost korištenja i klor-dioksida.

Maksimalni kapacitet prerade je 300 l/s. Spremnik pitke vode – vodosprema kapaciteta 3.000 m3 izgrađena je 2018.g. Potrošnja se kreće od 18 l/s – u noćnim satima do 180 l/s za vrijeme povećane potrošnje u ljetnom periodu.

Uveden je HACCP sustav kontrole procesa proizvodnje i distribucije pitke vode za koji smo dobili certifikat 2010. godine.

Djelatnost odjela proizvodnje vode je kontinuirana proizvodnja pitke vode u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18) te nadzor nad funkcioniranjem cijelog vodoopskrbnog sustava.

Sam proces proizvodnje pitke vode detaljno je prikazan u dijelu Proizvodnja pitke vode.

U sastavu odjela nalazi se služba za održavanje pogona i laboratorij.

Služba za održavanje pogona obavlja poslove preventivnog i korektivnog održavanja pogona za proizvodnju vode, crpilišta “Cerić”, stanica za povišenje tlaka i mjernih okana na vodovodnoj mreži te elektro opreme na crpnim stanicama za prepumpavanje kanalizacije.

Laboratorij obavlja kontrolu kvalitete vode: sirove, po fazama prerade, gotove pitke vode te kvalitetu pitke vode u sustavu.

Odjel Vodoopskrba

Odjel vodoopskrbe na cijelom distributivnom vodoopskrbnom području brine o održavanju vodoopskrbnog sustava; vodovodne mreže i priključaka, hidrotehničke opreme u zasunskim komorama, hidrantima, izgradnji novih priključaka, zamjeni dotrajalih te sanaciji novih cjevovoda.

Iz vodoopskrbnog sustava, koji pored samog grada čine sjeverni i južni prsten, vodom se opskrbljuju Grad Vukovar (prigradska naselja Lipovača i Sotin), Bogdanovci, Borovo i Bršadin. U sjevernom prstenu su naselja Trpinja, Bobota, Ludvinci, Ćelije, Vera i Pačetin. U južnom prstenu su naselja Tompojevci, Mikluševci, Čakovci, Bokšić, Berak, Svinjarevci, Negoslavci i Petrovci.

Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar upravlja i održava na svom uslužnom distributivnom vodoopskrbnom području 383 km vodovodne mreže i više od 20.000 priključaka na sustav javne vodoopskrbe u slijedećim mjestima: Grad Vukovar, prigradska naselja Lipovača i Sotin, Općine Bogdanovci, Borovo, Negoslavci, Tompojevci, Trpinja. Na vodovodnoj mreži nalazi se više od 1.250 hidranata i više od 570 zasunskih komora. Zbog optimalne opskrbe vodom, na vodoopskrbnom sustavu izgrađene su 4 stanice za povišenje tlaka na cjevovodima i vodosprema sa dva bazena kapaciteta 3.000,00 m³ vode.

Odjel vodoopskrbe odgovoran je za kontinuirano funkcioniranje i održavanje vodoopskrbnog sustava. Sukladno tome, zaposlenici ovog odjela preventivnim i interventnim aktivnostima održavaju sve objekte i uređaje vodoopskrbnog sustava u stanju funkcionalne sposobnosti:

  1. kontinuiranom kontrolom stanja vodoopskrbnih cjevovoda, hidranata, hidrotehničke opreme na cjevovodima i u zasunskim komorama,
  2. otkrivanjem i otklanjanjem kvarova na vodoopskrbnim cjevovodima i priključcima,
  3. redovitim održavanjem zasunskih komora na vodoopskrbnom sustavu,
  4. redovitim ispiranjem cjevovoda preko hidranata.

U svrhu otklanjanja kvarova na cjevovodima i priključcima, odjel vodoopskrbe posjeduje mjerno vozilo s opremom za pronalaženje ‘nevidljivih’ istjecanja na vodovodnoj mreži.

Vodovod grada Vukovara d.o.o. svoju vodovodnu mrežu nastoji dograđivati svake godine, obavljati sanacije i rekonstrukcije te mijenjati dotrajale dijelove mreže novima, što dovodi do sigurnije i kvalitetnije voodoopskrbe te do smanjivanja gubitaka vode u vodovodnoj mreži. Gubici u našoj vodovodnoj mreži od 20,4% daleko su ispod prosjeka u Republici Hrvatskoj koji iznose preko 40%.

Naše mrežne stranice koriste internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati putem rubrike